De Gezonde Zorg

 

De Gezonde Zorg is een medisch specialistisch behandelcentrum, actief binnen de Gespecialiseerde Geestelijke Gezondheidszorg. Wij zijn gecontracteerd door alle zorgverzekeraars, voor de diagnosegroepen somatoforme, angst- en stemmingsstoornissen.
 

Bij De Gezonde Zorg word je behandeld door een multidisciplinair team, dat nadrukkelijk aandacht heeft voor de gevolgen die de klachten hebben op je dagdagelijks functioneren. We behandelen dus niet je klachten, maar JOU als mens in zijn geheel.
 

Voor veel mensen bestaat het dagdagelijks functioneren uit ‘werk’. We betrekken het werk en je werkgever daar waar mogelijk in de behandeling, om zo het meest duurzame resultaat te kunnen behalen.